RADIONICA ZA TAHOGRAFE

U radionici se obavljaju aktivnosti pregleda, overe, montaže, servisiranja i popravke tahografa, kao i poslove očitavanja podataka sa tahografa i kartica za tahografe, u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativnim dokumentima, uputstvima nadležnih državnih organa i internom regulativom privrednog društva.

Poslove ugradnje i popravke analognih i digitalnih tahografa obavljaju licencirani tehničari u skladu sa uputstvima proizvođača tahografa i zvaničnim smernicama proizvođača vozila. 

Radionica za tahografe  obavlja poslove baždarenja i kalibracije tahografa kao i graničnika brzine za sve generacije analognog ili digitalnog tahografa koje posedujete. Navedene poslove obavljamo brzo i efikasno, upotrebom najsavremenijie VDO dijagnostičke opreme i softvera. 

Vršimo poslove baždarenja i kalibracije SMART tahografa.

Uslužno vođenje evidencije radnog vremena vozača.
Prodaja i ugradnja originalnih delova, tahografskih listića i rolnica za digitalni tahograf.

Poslovi radionice su:
1. Ugradnja i aktivacija tahografa
2. Kontrola i pregled tahografa
3. Demontaža i opravka tahografa
4. Kontrola graničnika brzine

Aktivnosti u okviru radionice sprovode se na osnovu Dozvole radionice za tahografe izdate od Agencije za bezbednost saobraćaja, odnosno nadležnog organa.
Postupak pregleda tahografa završava se izdavanjem Uverenja o ispravnosti tahografa i postavljanjem informativne nalepnice tahografa i nalepnice sa konstantom tahografa na odgovarajuća mesta na vozilu i na tahografu.

Radno vreme radionice za tahografe:

Ponedeljak – petak: 07:00 – 15:00h
Subota: 08:00 – 13:00h
Nedelja: ne radimo
Telefon: 034/67 17 160
E-mail: boske.tp001@gmail.com